Tanksaneringen

Tanksaneringen

 

Eén van de bekendste oorzaken van bodemverontreiniging in Vlaanderen zijn lekkages van ondergrondse opslagtanks, meestal zijn dit opslagtanks voor brandstoffen. Zelfs tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen op termijn aanleiding geven tot aanzienlijke bodem- en grondwaterverontreiniging met alle kosten voor sanering tot gevolg. Logisch ook als u bedenkt dat slechts één liter mazout niet minder dan één miljoen liter drinkbaar water kan verontreinigen. Daarom is het van het grootste belang om niet in gebruik zijnde tanks te laten reinigen en vervolgens bij voorkeur ook te verwijderen. Wanneer ontgraven om stabiliteits- of andere redenen niet mogelijk is, kan geopteerd worden om deze op te vullen.

 

Met Verticon bvba als partner bent u er zeker van dat uw opslagtanks op de milieutechnisch en economisch meest verantwoorde manier buiten gebruik worden gesteld. Ook wanneer zou blijken dat de grond of het grondwater rondom de tank verontreinigd is kan Verticon bvba u vanuit een jarenlange expertise in de bodemsaneringssector actief bijstaan in het zoeken naar een haalbare saneringsoplossing.

Contact

 

Karrestraat

30200 Herent

 

Telefoon: 016/ 85 42 24

 

Fax: 016/ 84 83 88

 

Mobiel: 0471/ 574 819

 

E-mail: info@verticon-bvba.be

Copyright © 2015 - Verticon bvba